Služby

Individuální

Na počátku spolupráce uděláme analýzu vstupů, vašich potřeb a požadavků. Na tomto základu vytvoříme možné hypotézy, jak vás posunout blíže vašim potřebám. Tyto možnosti budeme ověřovat, uvádět do praxe a dále na základě testů upravovat.

Nové logo a vizuální styl bude součástí kompletní mozaiky, která bude řešit vztah vaší značky k zákazníkovi, nikoliv pouze samotnou podobu loga, vizuálního stylu a způsob jejich použití. Budeme vám po boku během celého procesu od definice značky, přes její budování a další rozvoj.

Rychlá jednostránková microsite není zdaleka to jediné, co máme z oblasti webu připravené. Můžeme vám vytvořit kompletní web na míru, kdy s vámi budeme pracovat na všech souvisejících činnostech, aby web plnil své cíle. Můžeme vám připravit i samotný design jako podklad pro implementaci další stranou.

Oporou budeme rádi při tvorbě kampaní, především těch online. Připravíme samotný koncept, ale i konkrétní kampaně. Mohou to být PPC kampaně, zpravodaje, FB kampaně nebo příprava veškerých grafických podkladů. Samozřejmé je relevantní vyhodnocování kampaní.

Spousta kroků není vidět ihned a vyžadují strategické plány na delší období. Rádi se budeme podílet na tvorbě vaší dlouhodobé marketingové strategie, za kterou bude vidět jednoznačný posun vpřed. Všechny klíčové kroky průběžně vyhodnocujeme a dle potřeby operativně revidujeme.

Vybrané reference

Hodnoty

Cíle až první

V zakázkách musí být vidět smysl a ten jde ruku v ruce s dosažením vašich potřeb a plněním klíčových cílů.

Je to o lidech

Tvoříme s lidmi, kteří mají potřebné znalosti, svou práci milují, umějí hledat nové cesty a mají disciplínu.

Libit se to musí

Hlavní jsou cíle, ale dobrý pocit z výsledku musíte mít vy i my. Tento pocit respektuje funkční užitek pro uživatele.

Nevodíme za nos

Pokud vám nemůžeme nabídnout službu, která by měla očekávaný přínos, odkážeme vás za vhodnějším řešením.

K vašim službám

Informace o zpracování osobních údajů